NHG praktijkaccreditatie
Wij zijn sinds september NHG-geaccrediteerd.
De NHG-Praktijkaccreditering is het kwaliteitskeurmerk van het Nederlandse Huisartsen Genootschap.
Dit keurmerk toont aan dat een praktijk voldoet aan de landelijk vastgestelde normen.
Met dit keurmerk laat een huisartsenpraktijk zien dat zij kwaliteit  belangrijk vindt en dat
zij blijvend en systematisch werkt aan verbetering.

Hoe komt een praktijk aan een keurmerk?
Een door NPA gekeurde praktijk voldoet aan landelijk vastgestelde normen en werkt gericht aan kwaliteitsverbetering. Om dit te kunnen vaststellen wordt de praktijk doorgelicht op het gebied van organisatie, praktijkvoering en medisch handelen. Daarnaast wordt middels een enquête de mening van patiënten over hun huisartsenpraktijk gevraagd. Op basis van bovenstaande punten wordt een NPA-rapportage gemaakt. Vervolgens worden aan de hand hiervan verbeterplannen opgesteld en uitgevoerd. Een NPA-auditor houdt driejaarlijks de vinger aan de pols om na te gaan of de verbeteringen zijn uitgevoerd en of nog aan de voorwaarden wordt voldaan. 

Geplaatst op: 03-11-2022

Naar nieuwsoverzicht